Konkurs plastyczny „Flamenco- ogień w sercu …”

Ogłaszamy konkurs plastyczny, którego tematem jest FLAMENCO. Jakie jest flamenco, z czym się kojarzy? Barwne stroje tancerek, kastaniety, wachlarze, wirująca chusta a może ostry dźwięk gitary i przejmujący śpiew? W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież w wieku 7-14 lat. Nagrodami są stypendia języka hiszpańskiego w Sollares.

Tematyka i cel konkursu plastycznego

Inspiracją kolejnego konkursu plastycznego jest Hiszpania i jej dziedzictwo narodowe jakim jest flamenco. Celem konkursu organizowanego przez SOLLARES jest propagowanie nurtu edukacji międzykulturowej wśród dzieci i młodzieży. Poszerzanie ich wiedzy, budzenie ciekawości poznawania świata i zrozumienia różnic międzykulturowych. To również nauka tolerancji.

Jakie jest flamenco, z czym się kojarzy, jakie budzi emocje? Czy flamenco to piękny taniec, kolorowe stroje tancerek, kastaniety, wachlarze, wirujące chusty, przejmująca muzyka gitarowa?

Zasady konkursu

  • W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież w wieku 5-17 lat
  • Format pracy: A3 lub A4 lub dowolne formaty przestrzenne
  • Technika prac – dowolna (kredki, akwarele, flamastry …)
  • Prace nie mogą być zgłaszane w innych konkursach
  • Na odwrocie prac prosimy zamieścić: imię i nazwisko autora, wiek, telefon, adres
  • Termin składania prac – 29 stycznia 2016 (składanie prac w Sollares, ul. Wilanowska 19, Józefosław)
  • Rozstrzygnięcie konkursu – 10 lutego 2016

Nagrody

Zostanie nagrodzonych 10 najlepszych prac. Nagrodami są miesięczne stypendium językowe w Sollares (opcjonalnie zajęcia capoeiry)

Komisja konkursowa

  • Jolanta Kowalska – właścicielka Sollares, przewodnicząca
  • German Velasco Palacio- grafik kreatywny
  • Felix de Vega Vazquez – fotograf