Konkurs plastyczny „Ameryka Południowa to …”

Misją Instytutu jest edukacja i propagowanie bogatej kultury Ameryki Południowej w Polsce. Ważnym aspektem jest edukacja międzykulturowa w grupie dzieci i młodzieży. Dlatego właśnie uruchomiliśmy konkurs plastyczny, którego tematem jest Ameryka Południowa widziana oczami dzieci.

Jaka jest Ameryka Południowa? Jak się kojarzy? Z intensywnymi kolorami, energiczną muzyką, piłką nożną, otwartością i spontanicznością ludzi a może z porażającą swym pięknem przyrodą? Takie zadanie zostało postawione uczniom z klas IV, V i VI Szkół Podstawowych. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 30 kwietnia 2015. Nagrodami dla uczniów, którzy przygotowali najciekawsze prace będzie 2 miesięczne stypendium językowe w naszym Instytucie.

Zasady konkursu:

  • W konkursie mogą wziąć udział dzieci z klas IV, V i VI Szkół Podstawowych
  • Format pracy A3 lub A4, technika dowolna
  • Na odwrocie prac: imię, nazwisko, data urodzenia, adres i telefon
  • Akceptowane będą tylko oryginały prac
  • termin składania prac – do 20 kwietnia 2015
  • Rozstrzygnięcie konkursu 30 kwietnia 2015
  • Nagrody -stypendium językowe w Instytucie