Konkurs rysunkowy „Ameryka Południowa to …”

Konkurs rysunkowy dla dzieci w wieku 9-12 lat, tematem którego jest Ameryka Południowa. Dla najlepszych 20 prac bezpłatne 3 miesięczne stypendium- kurs języka hiszpańskiego w naszym Instytucie. Czekamy na inspirujace prace!

Narysuj jaka jest Ameryka Południowa i jak ci się kojarzy? Z energiczną muzyką, intensywnymi kolorami, otwartością i spontanicznością jej mieszkańców, różnorodną kulturą , piłką nożną a może porażającą swym pięknem przyrodą?

Informacje ogólne

 • temat konkursu ” Ameryka Południowa to …”
 • wiek uczestników 9-12 lat
 • technika prac – dowolna
 • rozpoczęcie konkursu – 13 października
 • termin nadsyłania prac -30 listopada
 • nagrody – 3 miesięczny kurs hiszpańskiego dla 20 laureatów

Głównym celem konkursu jest podniesienie świadomości dzieci na temat Ameryki Południowej. Jej bogatej kultury i wielowymiarowości. Konkurs jest elementem propagowanego obecnie nurtu Edukacji Międzykulturowej, którego zadaniem jest:

 • Uczyć o innych kulturach
 • Budzić ciekawość i chęć poznania innych
 • Poszukiwać w innych kulturach podobieństw i dążenie do zrozumienia różnic
 • Uczyć dzieci i młodzież otwartości i umiejętności dialogu

Zasady konkursu

 • W konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku 9-12 lat.
 • Praca rysunkowa powinna przedstawiać jak dziecko wyobraża sobie współczesną Amerykę Łacińską
 • Praca musi być wykonana w formacie A3 lub A4
 • Technika prac – dowolna (kredki, akwarele, flamastry …)
 • Prace nie mogą być zgłaszane w innych konkursach
 • Na odwrocie prac należy umieścić: imię i nazwisko, datę urodzenia (dzień, miesiąc, rok), adres zamieszkania wraz z numerem telefonu i adresem e-mail
 • Akceptowane będą wyłącznie oryginały prac

Prace prosimy przesyłać do naszego Instytutu, ul. Wilanowska 19 do 30 listopada 2014 r.