Język portugalski z lektorami z Brazylii. Dzieci i osoby dorosłe. Małe grupy lub zajęcia indywidualne. Zajęcia są prowadzone w oparciu o metodę nauczania, zgodną z wytycznymi Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego ESOKJ, opracowanego przez Radę Europy.
Zajęcia językowe w Instytucie mogą być również dopasowywane do indywidualnych potrzeb uczniów. Zapisy trwają przez cały rok.
 

CENNIK

 

Cena / 60 min / osoby

Zajęcia grupowe (do 7 osób) 30 zł
zajęcia indywidualne 120 zł
zajęcia indywidualne 75 zł
3 osoby 50 zł

 

Zasady płatności:

 
  • 100 % wartości kursu przed jego rozpoczęciem na konto bankowe szkoły
  • W przypadku nie utworzenia grupy zwrot całości wpłaconej kwoty
 

Zapisy